Om oss

NY NETTSIDE acustoinnredning.no

Team Innredning AS har siden starten i 1988 levert glassvegger til offentlige og private bygg. Team Innredning er lokalisert sentralt i Sør Norge.

Våre kunder er arkitekter, prosjekterende og entreprenører. Prosjektene er nybygg, ombygging og rehabilitering. Vi samarbeider tett med kunden gjennom hele prosjektet, for å finne den optimale løsningen. Hos oss finnes det ikke standard løsninger. For oss er det viktig at kunden blir fornøyd.

Vi prosjekterer, beregner, produserer og tar hånd om de fleste arbeidsprosessene selv. Våre løsninger tilpasses kundens ønsker og behov. Hos oss er det ingenting som begrenses av standard løsninger. Vi har solid erfaring og kunnskap samt evne til samarbeid. Ide og interesse for å finne akkurat din løsning gjør oss til den beste samarbeidspartner. Hos oss står kunden i fokus.

Se Team Innrednings produktkatalog ( pdf )

 

Miljøstyringssystem

Team Innredning AS er miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004. Vår målsetting med dette er å stå for en etisk forsvarlig virksomhet som ikke skal forurense det ytre milø.

Miljøaspekter & Miljøprestasjoner

Miljøaspektene for Team Innredning AS er de aktiviteter og tjenester som kan påvirke det ytre miljøet, og som bedriften kan kontrollere, påvirke og styre. Vi deler disse inn i følgende områder:

 • Råvarer
 • Inn- og uttransport
 • Produksjonsavdelinger eller operasjoner
 • Aktiviteter knyttet til kontor, rengjøring, spiserom og garderober
 • Bygning, fyring og utemiljø

Ut fra en detaljert og regelmessig gjennomgang av disse aspektene, setter vi miljømål ut fra det vi anser som de til enhver tid mest prioriterte mijøaspektene. Årlig evalueres disse miljømålene og utgjør våre miljøprestasjoner.

Status vedrørende våre miljøprestasjoner ved utgangen av 2017 er som følger:

Energiforbruk

Vi har i 2018 et mål om å redusere energiforbruket i kWh pr. produsert enhet i 2018 i forhold til tidligere år. En produsert enhet er definert som et felt.
Svakheten ved dette målet er at det ikke blir en rettferdig målestokk de år det er nedgang i produksjonen. Den energi som er fast og uavhengig av produksjonen, vil da slå negativt ut, samtidig som det ikke er mulig å fastslå hva det faste strømforbruket utgjør.

Utvikling siste år

kWh pr. produsert felt

 

 

 • 2014: 39,47
 • 2015: 63,46
 • 2016: 59,38
 • 2017: 51,48
   • Team Innredning AS er bruker av elektrisk energi som garantert er fra gjenvinnbare ressurser.

  Stange Energi

   • er garantist for dette og vi har dokumentasjon på dette via et «Grønt sertifikat».

   

  Restavfall

  Mengde restavfall

  • 2015 3440 kg
  • 2016 3210 kg
  • 2017 3180 kgAndel sortert avfall
  • 2015 81,19%
  • 2016 83,03%
  • 2017 96,21Målet er å øke andelen sortert avfall. Vi er i en god trend på dette området.Transport

   Målet er å redusere transportkostnad i forhold til omsetningens størrelse og i forhold til antall leverte enheter (felt).

   Transportkostnad i % av omsetning:

  • 2014 3,5%
  • 2015 4,1%
  • 2016 3,01
  • 2017 3,34Det er viktig å ta med i betraktning at disse måleparameterne er veldig avhengige av destinasjon, prosjektstørrelser og type produkt.